CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
PHÒNG XÉT NGHIỆM HUYẾT THANH HỌC HIV TỪ BÊN NGOÀI

National External Quality Assessment Scheme (NEQAS)
for HIV Serology Testing

Supported by CDC / PEPFAR of the USA

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUẨN THỨC HIV QUỐC GIA - KHOA HIV/AIDS

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Số 01, phố Yersin, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04-3821 1501     Fax: 04-3821 1841